төмөр бар

зэс, цайр дээр тусгай багажаар зурж, азотын хүчлээр идүүлэн хэв гаргасан бар