ТАРИМАЛ

Зэрлэг биш, тарьж ургуулсан бүх төрлийн ургамал - Дамиран гэрээсээ гарч шууд алхсаар сургуулийнхаа ижил дасал дэлгэрэнгүй... Т.Рэнцэн. Шинэ даваа., таримал бэлчээр (ганц болон олон наст тэжээлийн ургамлын үр тариалж, сайжруулсан бэлчээрийн талбай), таримал жимс (байгалийн бус хүний гараар тарьж ургуулсан жимс), таримал зүлэг (таримал өвслөг ургамлаар хучаастай газар), таримал ногоо (тарьж ургуулсан ногоо), таримал сонгино (хүний тарьж ургуулсан сонгино), таримал тэжээл үйлдвэрлэл (тариалангийн талбайд тэжээлийн ургамал тариалж, малын тэжээл бэлтгэх үйлдвэрлэл), таримал хадлан (хадлангийн зориулалтаар ганц болон олон наст ургамал тариалсан талбай).

таримал бэлчээр ганц болон олон наст тэжээлийн ургамлын үр тариалж, сайжруулсан бэлчээрийн талбай
таримал жимс байгалийн бус хүний гараар тарьж ургуулсан жимс
таримал зүлэг таримал өвслөг ургамлаар хучаастай газар
таримал ногоо тарьж ургуулсан ногоо
таримал сонгино хүний тарьж ургуулсан сонгино
таримал тэжээл үйлдвэрлэл тариалангийн талбайд тэжээлийн ургамал тариалж, малын тэжээл бэлтгэх үйлдвэрлэл
таримал хадлан хадлангийн зориулалтаар ганц болон олон наст ургамал тариалсан талбай