таримал жимс
байгалийн бус хүний гараар тарьж ургуулсан жимс