ТАРИЛГА I

Элдэв таримлын зүйлийг тариалах ажиллагаа, тариалалт: хаврын тарилга (хаврын тариалалт).

Ижил үг:

ТАРИЛГА II