таргалахын их нь зун боловч сайн нэр нь намарт турахын их нь өвөл боловч муу нэр нь хаварт
/ зүйр цэцэн үг /
хийхийн ихийг хийсэн боловч сайн нэр нь бусдад гэсэн санаа