хүн таргалах
хүний биед өөхний эд илүүдэж хуримтлагдах