АХУУЛАХ
/ бичиг /

Агуулах; хүн, амьтныг хоргодуулах, орогнуулах: хулгайчийг ахуулах (хулгайчийг орогнуулах).