АЦ III

Шагайны алц тал.

Ижил үг:

АЦ I

АЦ II

АЦ IV: