АХУУНА
/ амьтан /

Хэнтий, Хөвсгөл, Хангайн их уулсын тайга, таг царамд нутагладаг, Гахуунатан баг, Ахууныхан овогт багтах, өвөл цагаан, дэлгэрэнгүй...

улаан омруут ахууна

нуруу хүрэн саарал бөгөөд цагаан толботой, хэвэл цагаан, суганы өд хөндлөн бараан судалтай цагаан, хөл, хошуу хар, толгойн дээд тал сааралдуу шувуу

хилэн омруут ахууна

хар цагаан алагласан дөрвөн өнцөгтөрхүү толбот нуруутай, хэвэл цагаан, толгойн дээд хэсэг, хүзүүний ар сааралдуу, гүеэний хоёр тал хажуу тууш хар олон судалтай, хүзүүний урд хэсэг орооны үедээ тод хар өнгөтэй болдог, хар хошуутай шувуу