ТАЙД

Малыг хашхирч айлгах, туух, зандах аялга: түүд тайд [хоршоо] (а. Бусдыг хориглох аялга; б. Сүрээр дэлгэрэнгүй...