ТАВЦ

Тавхай: хөлийн тавц (тэмээний таваг хагарах өвчин; тавхай)