ТААХАГНАХ

1. Таахгар хүний таахаг таахаг хөдлөн явах;


2. [шилжсэн] Хүүхдийн том хүн шиг дүр үзүүлэн алхах.