СУНДУУ
/ ургамал /

Чавганы модтой адил болоод арай богино салаа нь зүү мэт өргөстэй нэгэн зүйл мод, өргөст бүйлэн.