СУНДУУЛАГ :
/ ургамал /

сундуулаг цэцэг (шар мод, тайлаг лугаа ишиндээ сондуутай, шар өнгийн бяцхан цэцэгтэй, улаан үртэй дэлгэрэнгүй...