СУНГУУЛАХ

1. Юмыг татаж тэнийлгэн урт болгуулах;


2. Цаг хугацааг нь уртасгуулах - Би амралтынхаа бичгийг хэд хоногоор сунгуулах болсон шүү. С.Эрдэнэ. Хонгор дэлгэрэнгүй... үнэмлэхээ сунгуулах (үнэмлэхнийхээ хүчинтэй хугацааг нэмэгдүүлэх).