СУНДЛАА

1. Сундалсан байдал: сундлаа гэр (нийлүүлж цувруулан барьсан гэр);


2. Бэл хормойгоо халхалсан мэт харагдах дов толгод - Тэр сундлааг даваад орвол айл бий. Ц.Норжин. Монгол дэлгэрэнгүй...