СУНДЛАХ

1. Морь унасан хүний хойгуур давхарлан мордох - Би түүнийг ардаа сундаллаа. дэлгэрэнгүй... дугуйн дээр сундлах (дугуй унасан хүн урдаа юм уу ардаа хүн суулган явах, эсвэл ямар нэгэн зүйлийг тавьж явах);


2. Нэхэн хөөж сүрдүүлэх: сундлан байлдах [хуучирсан] (зугтаж яваа дайсны араас нэхэн байлдах), урдуур нь амдаж, хойгуур нь дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (сүрдүүлэх); 4. Байршил нь нэг газар орноос нөгөө газар орон хүртэл үргэлжлэх: ази европыг сундалсан улс (газарзүйн байршлын хувьд ази европ тивд хо‏ёуланд нь хамаарах газар нутагтай улс), хонжооны хойгуур хоёр хүн сундлах [зүйр цэцэн үг] (ашгийг нь хуваах гэж бодох, шуналтай гэсэн санаа).

дугуйн дээр сундлах дугуй унасан хүн урдаа юм уу ардаа хүн суулган явах, эсвэл ямар нэгэн зүйлийг тавьж явах
сундлан байлдах зугтаж яваа дайсны араас нэхэн байлдах
урдуур нь амдаж, хойгуур нь сундлах сүрдүүлэх
ази европыг сундалсан улс газарзүйн байршлын хувьд ази европ тивд хоёуланд нь хамаарах газар нутагтай улс
хонжооны хойгуур хоёр хүн сундлах ашгийг нь хуваах гэж бодох, шуналтай гэсэн санаа