СОНОР II

Дунд чихэнд байдаг алх, дөш, дөрөө яс: сонор яс зүүлгэх (мартамхай биш болгох гэж малын сонор ясыг дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

СОНОР I

СОНОР III