СОЛЖИР

Ижил, хосоор байвал зохих юмны ижил, хос бус, өрөөсөн байгаа нь - Дэргэдүүр нь хэдэн дэлгэрэнгүй... солжир гутал (өрөөсөн гутал, хоёр өөр гутал).