САЙРАГ :

майраг сайраг (муруй саруй, зохимжгүй байдал) - “...Сайраг ингэ авахгүй гэнэ. Сайн дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир.