САЗДАХ

Сазаар үрэх, цэвэрлэх: ногоо саздах (ногоог сазаар үрж жижиглэх).