САГА I:

бага сага (бага зэрэг, аар саар; цөөн тооны), бага сага хөрөнгө (бага зэргийн дэлгэрэнгүй...

бага сага бага зэрэг, аар саар цөөн тооны
бага сага хөрөнгө бага зэргийн хөрөнгө хогшил
бага сага юм аар саар, ойр зуурын юм
бага сага авах бага зэрэг юм авах
бага сага буурал энд тэндээ, ов тов буурал
Ижил үг:

САГА II

САГА III