хориг саад
а. Тухайн зүйлийг үл зөвшөөрөн эсэргүүцэх байдал, хүндрэл бэрхшээл - Ичих муу зан чинь юм сурах урагш давших бүх л зүйлд хориг саад тавьдаг юм шүү гэж дэлгэрэнгүй...