ПАЛЕОГЕН

Шинэ төрмөлийн эриний дөчин нэг аравны зургаан сая жил үргэлжилсэн эхний галав.