ПАЛЕОНТОЛОГИ

Улирч одсон геологийн эрин, галавын амьтан болон ургамлын ертөнц, шим мандлын хувьсал хөгжил, түүхэн өөрчлөлтийг дэлгэрэнгүй...