ӨШТЭЙ

Өш ихтэй, хорсол занал ихтэй - Өштэй хүмүүсийн нэг л тэгсэн биз. Б.Чойндон. дэлгэрэнгүй... өштэй хонзонтой (хэн нэгнийг занаж, хорсол хадгалсан нь), нохойтой өштэй бол хормойгүй, ноёнтой өштэй бол толгойгүй [зүйр цэцэн үг] (нохойг оролдсон хүн хормойгоо уруулдаг, ноёнтой заргалдсан хүн толгойгоо авахуулдаг гэсэн санаа).

өштэй хонзонтой хэн нэгнийг занаж, хорсол хадгалсан нь
нохойтой өштэй бол хормойгүй, ноёнтой өштэй бол толгойгүй нохойг оролдсон хүн хормойгоо уруулдаг, ноёнтой заргалдсан хүн толгойгоо авахуулдаг гэсэн санаа