нохойтой өштэй бол хормойгүй, ноёнтой өштэй бол толгойгүй
/ зүйр цэцэн үг /
нохойг оролдсон хүн хормойгоо уруулдаг, ноёнтой заргалдсан хүн толгойгоо авахуулдаг гэсэн санаа