ӨТӨЛ

1. Эгэл жирийн, доод: өтөл ард (эгэл жирийн ард) - Өтөл ардаа сайнаар явагтун хэмээн сургасан үгс дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар., өтөл бэртэгчин [хоршоо] (үл бүтэх дорд хүн);


2. Хөгширч нас ахисан байдал: өтөл нас (жараас наян настай өтөлж яваа үе), өтөл настан (хөгшин настай хүн) - дэлгэрэнгүй...
өтөл ард эгэл жирийн ард
өтөл бэртэгчин үл бүтэх дорд хүн
өтөл нас жараас наян настай өтөлж яваа үе
өтөл настан хөгшин настай хүн
өтөл боол овгийн гишүүдийн нэг хэсгийн нэр
өтөл өр өндөр хүүтэй зээл авсан нь