ӨӨДӨРХҮҮ I

1. Өгсүүрдүү байдал бүхий: өөдөрхүү газар (өгсүүрдүү газар);


2. Аливаа юмны сайжрах шинжтэй нь: өөдөрхүү нэгдэл (цаашид улам хөгжин бадрах байдалтай нэгдэл).

өөдөрхүү газар өгсүүрдүү газар
өөдөрхүү нэгдэл цаашид улам хөгжин бадрах байдалтай нэгдэл
Ижил үг:

ӨӨДӨРХҮҮ II