ӨНХРҮҮЛ

1. Тэнхлэгт нь бариул хадсан бул зэрэг өнхрөх хэрэгсэл;


2. Тосон дармал дарах хэрэглэл.