АРУН
/ ургамал /

Битүү зөөлөн ноолуур үст 1-2 өдлөг оньт навчтай, толгой багцаг бүрэлдэж, тонгоруу өндгөн жимс суудаг, үнэр анхилуун, дэлгэрэнгүй...