өвгөд ирвэл үг нэмнэ, хүүхэд ирвэл хүч нэмнэ
/ зүйр цэцэн үг /
ажил хийж байхад настай хүмүүс ирвэл зааж зааварласан үг хэлдэг, харин залуу хүн ирвэл гар бие оролцон тусалдаг гэсэн санаа