оолиор цавчаад уран болдоггүй, олныг хэлээд цэцэн болдоггүй
/ зүйр цэцэн үг /
аливаа зүйлийг өнгөн талаас нь дүгнэх хэрэггүй гэсэн санаа