ОВОЛ
/ амьтан /

шарга овол (говьд нутаглах нэгэн зүйл жижиг мэрэгч).