үсээ овойлгох
үсээ нэг дор бөөгнөрүүлэн овгор болгох