ов тов санаачилсан зүйл
бага сага санаачилсан зүйл