АВААЛЬ

Амьдралаа холбосон анхны хань: авааль гэргий (анхны авсан эхнэр) - Энд Арандалын авааль гэргий дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан., авааль нөхөр (анхны суусан нөхөр), авааль эхнэр (авааль гэргий) - Авааль эхнэр Алигэрмаагаа аюулхай цээжиндээ бодоход нь ээ хө. ААЗ.

авааль гэргий анхны авсан эхнэр
авааль нөхөр анхны суусан нөхөр
авааль эхнэр авааль гэргий