НАМБААНАЦАГ

Элдэв зүйлийн юм: намбаанацгийн юм ярих (элдвийн юм ярих).