НАМБААЛАХ

Нас намбандаа зохицуулан хөдлөх, ярих, ёс төр үзүүл‎эх: намбаалан суух (намбатай зан байдал дэлгэрэнгүй...