наад цаад
а. Урд хойд тал; б. [шилжсэн] Учир начир