НААГУУРХАН

Нэлээд наагуур: наагуурхан хайх (нэлээд наад талаар нь хайх), наагуурхан эргэх (а. дэлгэрэнгүй...

наагуурхан хайх нэлээд наад талаар нь хайх
наагуурхан эргэх а. Гарах зурхайд хүрэлгүй дутуу эргэх; б. Юмны наад талаар эргэх