МЯНГАД
/ түүх /

Монголын нэгэн овгийн нэр - Баяд, мянгад, захчин, өөлд, урианхай нараас хүн ирүүлжээ. Ц.Дамбадорж. Толбо нуур.