МЯНДАГ

1. [шашин] Буддын шашны ёсны эрдмийн зэрэг: аграмбын мяндаг (аграмбын зэрэгтэй хүн), гавжийн дэлгэрэнгүй... (гавжийн дамжаа дүүргэн, зэрэг авсан хүн) - Гавжийн мяндаг болоод гайхуулж ялаглагч ертөнц. Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., мяндаг тушаал [хоршоо] (зэрэг, дэв) - Эдэлж байсан мяндаг тушаалыг чинь асууж байна? гэж мөрдөн байцаагч хэлэв. С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө;


2. [шилжсэн] Ихэмсэг, намбалаг байдал: мяндагтай хүн (үг яриа, үйл хөдлөлдөө маяг гарган, ихэмсэглэх зантай хүн).

аграмбын мяндаг аграмбын зэрэгтэй хүн
гавжийн мяндаг гавжийн дамжаа дүүргэн, зэрэг авсан хүн
мяндаг тушаал зэрэг, дэв
мяндагтай хүн үг яриа, үйл хөдлөлдөө маяг гарган, ихэмсэглэх зантай хүн