мяндагтай хүн
үг яриа, үйл хөдлөлдөө маяг гарган, ихэмсэглэх зантай хүн