МЯНДАГТАН
/ хуучирсан /
1. Буддын шашны ёсны эрдмийн зэрэгтэй хүн; шашин номын мяндагтан (шашин номын эрдэмд мэргэшсэн хүн); номтон мяндагтан [хоршоо] (буддын шашны номд дэлгэрэнгүй...
2. Шашин номын боловсролыг дээшлүүлэх үүрэг бүхий албан тушаалтан; мяндагтан тушаалтан [хоршоо] (зэрэг цолтон болон албан тушаалтан).
шашин номын мяндагтан шашин номын эрдэмд мэргэшсэн хүн
номтон мяндагтан буддын шашны номд суралцсан хүн
мяндагтан тушаалтан зэрэг цолтон болон албан тушаалтан