МЯНДАСЛАГ

1. Мяндас ихтэй;


2. Мяндас шиг: мяндаслаг зөөлөн (мяндас мэт зөөлөн).