МЯНГАН

1. Тооны нэр, арван зуу: мянган түм (арван зуун түм буюу сая, живаа), мянганы тэртээ дэлгэрэнгүй...


2. [хуучирсан] Мянгат - Миний хишигтэнтэй тэнцэж хэрэлдвэл мянганы ноёныг шийтгэе гэж зарлиг болгов. Монголын дэлгэрэнгүй...