МЯНГААДХАН

Мянга орчим хэмээн чамласан утга - Аймаг дээр мянгаадхан цэрэг байгаа... билээ. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал.