МЯНГААД

1. Мянга шахам, мянга орчим - Хааяагүй ярайсан хагас мянгаад сургууль... бий. дэлгэрэнгүй...


2. Тус бүр мянга.