МООМ
/ анагаах /

Тарваган тахал, тэмбүү, сүрьеэ зэрэг өвчний улмаас суга цавь хөндүүрлэн, томрон үрэвссэн тунгалгийн булчирхай